LECTURER

_DSF3565.jpg

อบรมพื้นฐานการถ่ายรูป ในผู้ที่สนใจ ทั้งในองค์กรและบริษัท การันตีด้วยรางวัลช่างภาพมืออาชีพ และประสบการณ์เป็นวิทยากรให้หลายบริษัทชั้นนำ

เป็นวิทยากร อบรมพื้นฐานการถ่ายรูปให้กับพนักงานกรุงศรี

_MG_7059.jpg
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
press to zoom
press to zoom
1/1

วิทยากรอบรมพื้นฐานการถ่ายรูปที่ Convestro และ ปตท.

covestro-1.jpg

วิทยากรรับเชิญ อบรมพื้นฐานถ่ายรูปให้ Fuji Flim

fuji-4.jpg
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
press to zoom
press to zoom
1/1
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

วิทยากรรับเชิญ อบรมพื้นฐานถ่ายรูปให้ Canon

_MG_2505.jpg

รีวิวสินค้า กล้อง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงงานเปิดตัวและข่าวในวงการไอที ภายใต้ Chanel

ช่อง Hyper Pixel

hyper pixel (1).png
27.png
Screen Shot 2020-11-09 at 5.24.10 PM.jpg